*+6430

ד״ר יפתח גולדמן: תולדות האנרכיה- מהמהפכה הרוסית ועד היום

לאחרונה הופיעה מחדש המלה "אנארכיסטים" בלקסיקון הפוליטי הישראלי. רבים אינם יודעים זאת, אבל בסוף המאה התשע-שרה ובראשית המאה העשרים, ה"אנארכיזם" לא היה קשור בחסימת כבישים. היתה זו תנועה חברתית, אידאולוגית ופוליטית, תנועה אדירה עם מאות אלפי חברים בכל רחבי אירופה וארצות הברית, תנועה שמלאה תפקיד חשוב ברבים מן המאבקים החברתיים של ראשית המאה העשרים, כמו המהפכה הרוסית ומלחמת האזרחים בספרד.
בהרצאה נברר מי היו האנארכיסטים, מה היה החזון שבשמו פעלו, ומה הקשר (או מה אי הקשר) שבין חזונם לבין השימוש השגור היום במלה "אנארכיסט". לא נוותר גם על המבט הביקורתי ונשאל: "לאן נעלמו האנארכיסטים כולם?".